#
#

ماشین هوشمند رایمند

فعال در صنعت تهویه

 

توسعه وتکمیل محصولات از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. از یکسو نیاز و از سوی دیگر رقابت و نوآوری محرکه این توسعه و تکامل تدریجی است. بیش از نیم قرن از استفاده کولر بشکل امروزی آن در ایران می گذرد اما تغییری در محتوا و روش کاربرد آن صورت نگرفته. شرکت رایمند با اختراع و تولید دریچه های جدید هوشمند گامی نه چندان کوچک در بهبود استفاده از این وسیله سرمایشی برداشته است. در سیستم های دیگر سرمایشی و گرمایشی اعم از داکت اسپلیت، هواساز و مرکزی نیز این دریچه ها تحولی مهم بشمار می آیند. سهولت در دسترس قرار گرفتن دریچه و کنترل آن کمک به هوشمند سازی منزل ومحل کار میکند و مسلما در بهبود و مطبوع ساختن محیط کار و زندگی نقش خواهد داشت.

 

محصولات

ماشین هوشمند رایمند

Raymand